• Edgardo Sandoya

7 vs 14 días de antibióticos en infección urinaria afebril